fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Traktaties

Jarigen

Als een kind jarig is, mag het zijn klasgenoten trakteren. Ook mag het langs de juffen in de andere klassen. We willen u vragen de traktatie zoveel mogelijk gezond en eenvoudig te houden.