fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

Schooltijden ZML de Ark Middelharnis

Alle leerlingen blijven tussen de middag op school

SO De kleine Kapitein jonger dan 8 jaar

Maandag
Dinsdag
Donderdag
 08.40 - 12.15
 12.50-15.00
Woensdag
Middelharnis
 08.25 - 12.15
 's middags vrij 
Vrijdag
 08.40 - 12.15
  's middags vrij

SO De kleine Kapitein ouder dan 8 jaar en SO De Brug

Maandag
Vrijdag

 08.40 - 12.15
 13.05-15.00
Dinsdag
Donderdag
08.40 - 12.15
13.00-15.00
Woensdag
Middelharnis
 08.25 - 12.15
 's middags vrij 

VSO leerlingen van De Brug, De Boeg en De Kajuit

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

 08.40 - 12.15
 12.35-15.00
Woensdag
08.25-12.15
Middag vrijSchooltijden KoZa groep
De KoZa groep werkt met een gelijke dagen rooster.
Maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 14.15 uur.

Het naar binnen gaan

We vinden het belangrijk om ons strikt te houden aan de schooltijden. We letten er met name op dat er efficiënt om gegaan wordt met de leertijd. Daarom willen we ’s morgens stipt op tijd beginnen. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter uiterlijk 5 minuten voor schooltijd op het plein aanwezig is, dan kunnen we op tijd beginnen. We hopen dat u hier begrip voor hebt en uw medewerking hieraan wilt verlenen. Voor de rust op het plein en de zelfstandigheid van de leerlingen willen we u vragen de leerlingen bij het hek over te dragen aan de collega’s die pleinwacht hebben.