fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

Schooltijden ZML de Ark Middelharnis

Alle leerlingen blijven tussen de middag op school

Alle groepen: 

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag 8.30 14.50 uur

Woensdag

 08.30 - 12.15 uur

De jongste groep
De kleine Kapitein

Vrijdag 

 

 

 08.30 - 12.15 uur

 

Schooltijden KoZa groep
De KoZa groep werkt met een gelijke dagen rooster.

Maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 14.00 uur.

Het naar binnen gaan

We vinden het belangrijk om ons strikt te houden aan de schooltijden. We letten er met name op dat er efficiënt om gegaan wordt met de leertijd. Daarom willen we ’s morgens stipt op tijd beginnen. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter uiterlijk 5 minuten voor schooltijd op het plein aanwezig is, dan kunnen we op tijd beginnen. We hopen dat u hier begrip voor hebt en uw medewerking hieraan wilt verlenen. Voor de rust op het plein en de zelfstandigheid van de leerlingen willen we u vragen de leerlingen bij het hek over te dragen aan de collega’s die pleinwacht hebben.