fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Middelharnis

Als vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 wordt voor alle groepen 40 euro gevraagd. U mag betalen in 1 termijn van 40 euro of in 2 termijnen van 20 euro. Bedrag s.v.p. overmaken op Rabobank Hoeksche Waard NL28 RABO 0 3416.38.692 CSG De Waard inzake OR De Ark Middelharnis.

Alle groepen gaan dit schooljaar op schoolreis. De kosten voor de schoolreis worden apart berekend. U betaalt de werkelijke kosten.