fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld vieringen (kerst, pasen), een excursie, koningsdagen, sportdagen en feesten. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

Als vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 wordt voor alle groepen 40 € gevraagd. U mag betalen in 1 termijn van 40 € of in 2 termijnen van 20 €. Bedrag s.v.p. overmaken op Rabobank Hoeksche Waard NL28 RABO 0 3416.38.692 CSG De Waard inzake OR De Ark Middelharnis.

De SO en VSO leerlingen gaan dit jaar op schoolreis. De kosten voor de schoolreis worden apart berekend. U betaalt de werkelijke kosten. Nadere informatie volgt. Grotere bedragen mogen in termijnen betaald worden.

 Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen ook altijd mee op schoolreis. 
De KoZa-groep Middelharnis

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld vieringen (kerst), een excursie, koningsdagen, sportdagen en feesten. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

Als vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 wordt voor de KoZa-groep 10 € gevraagd. Het bedrag s.v.p. overmaken op Rabobank Hoeksche Waard NL28 RABO 0 3416.38.692 CSG De Waard inzake OR De Ark Middelharnis.

Mogelijk komt er ook een uitje voor de KoZa-groep. De kosten voor dit uitje worden apart berekend. U betaalt de werkelijke kosten. Nadere informatie volgt. 

 Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.