fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Leerkrachten 
Cindy Vroegindeweij 
Jacqueline Besuyen 
Marike van Thiel
Corina van Arkel 
Lieke Tanke
Antoinette Okker
Jan Meijerink

Leerkracht gymnastiek
Bernadette de Koning
Carlijn van der Pijl

Psycholoog
Berdi Geluk

Intern Begeleider
Corina van ArkelOnderwijsassistenten 
Jolien Koese
Carlijn van der Pijl 
Patricia Huizer
Ellen Mastenbroek 
Linda van der Waal 
Alianne van Welsenis
Rianne Kalle
Carla Moerkerken
Iris Auperlé
Ariëtte HageStagecoördinator 
Bettine den Hoed

Administratrice
Annemieke Berkhof

Schoolmaatschappelijk werkende 
Kim Teunisse (TJG)

Logopediste
Diana Waling

Directeur
Piet Diepenhorst

Specialisten

Het spreekt vanzelf dat de groepsleerkrachten en de onderwijsassistentes de kinderen intensief begeleiden, maar dat hoeven zij niet alleen te doen. De school heeft specialisten in dienst die hulp kunnen bieden:

  • De intern begeleider
  • De psychologe
  • De logopediste
  • De schoolmaatschappelijk werkende
  • De vakleraar gymnastiek.
  • De intern begeleider is er ter ondersteuning van de leerkrachten en leerlingen. Zij coördineert de zorg op school.
  • De psychologe wordt te hulp geroepen bij sociaal emotionele of gedragsmatige problematiek.
  • De logopedisten helpen de leerlingen bij de algehele communicatie en eten en drinken.
  • De schoolmaatschappelijk werkende ondersteunt de ouders en geeft ouders advies. Onze leerlingen zijn over het algemeen gebaat bij een consequente aanpak. Nieuwe leerlingen worden altijd door onze maatschappelijk werkende bezocht.