fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolvakanties 2022-2023

Vakantie rooster Ark Middelharnis en KoZa Groep 2022-2023

Eerste schooldag:  

Maandag 22 augustus 2022(KoZa-groep)
Dinsdag 23 augustus 2022  (ZML de Ark)

Herfstvakantie
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie:
Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Paasvakantie
Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 
Hemelvaart
Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Als er zich geen calamiteiten voordoen zijn de leerlingen van  De Ark en De KoZa-groep vrijdag 7 juli 2023 vrij.

 

Lesvrije dagen ZML de Ark

De kleine Kapitein

Overige groepen

Maandag 22-8-2022

Maandag 22-8-2022

Donderdag 1-12-2022

Donderdag 1-12-2022

Donderdag 26-1-2023

Donderdag 26-1-2023

Dinsdag 23-5-2023
vanaf 12.15 uur

Dinsdag 23-5-2023

 

Lesvrije dagen KoZa groep
De leerlingen zijn deze dagen vrij

  • Donderdag 6 oktober Studiedag (lln. vrij)
  • Donderdag 8 december Studiedag (lln. vrij)
  • Vrijdagmiddag 23 december Vanaf 12.15 uur vrij
  • Dinsdag 7 februari Studiedag (lln. vrij)
  • Dinsdag 11 april Studiedag (lln. vrij)
  • Dinsdag 30 meiStudiedag (lln. vrij)
  • Vrijdag 7 juli Calamiteitendag (lln. vrij mits er geen calamiteiten zijn)