fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolvakanties

Vakantie rooster Ark Middelharnis en KoZa Groep 2020-2021

Eerste schooldag:  

Maandag 31 augustus 2020

Herfstvakantie
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie:
Vrijdagmiddag 18 december 2020 vanaf 12.15 uur  (De leerlingen van de KoZa groep zijn18 december vrij)
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Paasvakantie
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Koningsdag
Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren
Vrijdag 21 mei t/m maandag 24 mei 2021
Zomervakantie
Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Als er zich geen calamiteiten voordoen zijn de leerlingen vrijdag 16 juli 2021 vrij.

Lesvrije dagen ZML de Ark
SO groepen (De kleine Kapitein, SO deel van De Brug)
Vrijdag 4 september 2020
Dinsdag 10 november 2020
Maandagmiddag 15 maart 2021
Donderdag 3 juni 2021

VSO (VSO deel van de Brug, De Boeg en De Kajuit)
Vrijdag 4 september 2020
Dinsdag 10 november 2020
Donderdag 14 januari 2021
Maandag 15 maart 2021
Donderdag 3 juni 2021

 

Lesvrije dagen KoZa groep
De leerlingen zijn deze dagen vrij

Dinsdag 29 september
Donderdag 26 november
Vrijdag 18 december
Dinsdag 26 januari 
Dinsdag 23 maart
Donderdag 8 juli