fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

Samen werken aan beter onderwijs

Het onderwijs staat zelden stil en is nooit af. We hebben de opdracht leerlingen vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Werk verandert, functies veranderen, leerlingen hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. We willen onze leerlingen voorbereiden op een kansrijke toekomst.

Onderwijs is een proces van ontwerpen, uitvoeren en opnieuw proberen. De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs roept vaak nieuwe maar ook steeds terugkerende vragen op. Hoe bereiken we dat onze medewerkers optimaal functioneren, van elkaar leren en zich kunnen ontwikkelen?
Hoe stimuleren we onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen? Welke werkvormen zijn effectief en hoe volgen we onze leerlingen? Hoe reageren we op de snelle, digitale ontwikkelingen?

Met LeerKRACHT verbeter je SAMEN het onderwijs

Op de locatie Middelharnis,werken we met het programma van stichting LeerKRACHT.
De aanpak is gericht op de vier LeerKRACHT-instrumenten, die elkaar onderling versterken:

 • De bordsessie. Effectieve, korte werksessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken

 • Gezamenlijk lesontwerp. Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs

 • Lesbezoek en feedback. Leraren observeren bij elkaar of het bij het gezamenlijk lesontwerp beoogde effect op de leerling wordt behaald en bespreken dit samen na

 • De stem van de leerling. Inspiratiebron voor de verbetering. Leerlingen geven leraren feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen.

Deze instrumenten gebruik je niet af en toe maar in een wekelijkse ritmiek en de hele school doet mee. Je ervaart snel het effect op jou en op de leerling en dat helpt om het onderwijs stap-voor-stap beter te maken. 

Zo willen we met elkaar

Samen elke dag de school een stapje beter maken

Met het programma van Stichting LeerKRACHT willen we op de Ark bereiken dat:

 • Leerkrachten en onderwijsassistenten meer plezier hebben in hun werk en minder werkdruk ervaren

 • Er een grotere betrokkenheid is en het gevoel van eigenaarschap

 • Collega's van elkaar leren en elkaars talenten benutten

 

 • Ieder teamlid mee doet en zich van waarde voelt

 • Er gedeelde verantwoordelijkheid is

 • Successen behaald en gevierd worden

 • We geweldig onderwijs bieden voor onze leerlingen

 • Leerlingen met hun leerkrachten en onderwijsassistenten meedenken om te kijken hoe het onderwijs nóg beter kan

 • Leerlingen gelukkig zijn en met plezier naar school gaan

Andere speerpunten 

 • (Doorgaande lijn) Leespraat

 • Autonomie

 • Ouderbetrokkenheid 3.0

 • Differentiëren VSO

 • Zelfstandig werken - Werkhouding

 • Leerkracht handelen

 • Cultuur

 • Differentiatie en onderwijstijd
 • VSO Onderwijs meer gericht op Voorbereiding op Wonen en Praktijk vakken.
 • PR in Zeeland en Voorne-Putten voor de locatie Middelharnis

 • Leerling betrokkenheid

 • Uitbreiden leerstrategieën

 • Sociale en emotionele ontwikkeling

 • Seksuele vorming

 • Compacten leerlijn Mens Natuur en Techniek SO