fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingarena Middelharnis

Leerlingarena LeerKRACHT

In het leerKRACHT-programma neemt de leerlingarena een belangrijke plaats in. In zo’n 'arena’ praten de leerlingen en luisteren de leraren. Om zo ideeën op te doen over hoe zij het onderwijs verder kunnen verbeteren. Maar ook om te signaleren dat zij openstaan voor feedback en suggesties. De leraren bereiden de arena voor door vragen te verzamelen die in de sessie gesteld worden aan de leerlingen. Daarbij zitten de leerlingen in het midden en leidt één leraar het gesprek. De andere leraren zitten er om heen en luisteren. Jaarlijks wordt er zo'n 3 à 4 keer een leerlingarena gehouden. Op de Ark worden er binnen zo'n arena kinderen gevraagd uit alle klassen van de jongste tot de oudste kinderen.