fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Brug

De collega's van De Brug

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

Groep de Brug is een combinatiegroep van SO (8) en VSO (3) leerlingen. De 11 leerlingen hebben een leeftijd van 10 t/m 13 jaar. In de groep werken de leerkrachten: Marike en Corina. De klassenassistente voor de hele week is Patricia. 

De leerlingen in de Brug krijgen schoolse vaardigheden aangeboden op hun eigen niveau, maar ook sociaal emotionele vaardigheden zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling. Verder zijn er creatieve en sportieve vakken en bevorderen we de zelfstandigheid van de leerling door ze zo veel mogelijk zelf te laten doen wat betreft: toiletgang, omkleden etc. Ook tijdens het werken moeten ze leren om te gaan met uitgestelde aandacht (op hun beurt wachten, niet door de klas gaan roepen).
We stimuleren samenspel en samenwerking door kinderen samen een opdracht te laten maken of doen, waar mogelijk en gewenst.
Daar we een christelijke school zijn vertellen we twee keer in de week een verhaal uit de Bijbel en zingen we Bijbelse liedjes. Door al deze dingen hopen we de leerling een zo harmonieus mogelijke ontwikkeling te geven.
De VSO-leerlingen hebben 8 Praktijkuren per week, verdeeld over de dagen van de week, behalve dinsdag. Ze krijgen les in de volgende Praktijkvakken: Groen, Horeca (koken, opruimen, tafel dekken etc.), Techniek & Crea, Administratie en Interieurverzorging.

SO: Speciaal Onderwijs
VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs

We werken met 2 weekhulpen per week, zij mogen om de dag de juffen helpen met taken zoals:
in de ochtend vertellen welke dag het is, helpen uitdelen of klusjes te doen.

Er zijn leerlingen die een aantal uur in de week extra begeleiding krijgen op school, daarvoor hebben we een mooie samenwerking met de Gemiva-SVG Groep.

Nieuws van De Brug

De Ark heeft nog geen nieuws gepubliceerd