fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Brug

De collega's van De Brug

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

Groep de Brug is een combinatiegroep van SO (8) en VSO (3) leerlingen. De 11 leerlingen hebben een leeftijd van 10 t/m 13 jaar. In de groep werken de leerkrachten: Marike en Corina. De klassenassistente voor de hele week is Patricia. 

De leerlingen in de Brug krijgen schoolse vaardigheden aangeboden op hun eigen niveau, maar ook sociaal emotionele vaardigheden zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling. Verder zijn er creatieve en sportieve vakken en bevorderen we de zelfstandigheid van de leerling door ze zo veel mogelijk zelf te laten doen wat betreft: toiletgang, omkleden etc. Ook tijdens het werken moeten ze leren om te gaan met uitgestelde aandacht (op hun beurt wachten, niet door de klas gaan roepen).
We stimuleren samenspel en samenwerking door kinderen samen een opdracht te laten maken of doen, waar mogelijk en gewenst.
Daar we een christelijke school zijn vertellen we twee keer in de week een verhaal uit de Bijbel en zingen we Bijbelse liedjes. Door al deze dingen hopen we de leerling een zo harmonieus mogelijke ontwikkeling te geven.
De VSO-leerlingen hebben 8 Praktijkuren per week, verdeeld over de dagen van de week, behalve dinsdag. Ze krijgen les in de volgende Praktijkvakken: Groen, Horeca (koken, opruimen, tafel dekken etc.), Techniek & Crea, Administratie en Interieurverzorging.

SO: Speciaal Onderwijs
VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs

We werken met 2 weekhulpen per week, zij mogen om de dag de juffen helpen met taken zoals:
in de ochtend vertellen welke dag het is, helpen uitdelen of klusjes te doen.

Er zijn leerlingen die een aantal uur in de week extra begeleiding krijgen op school, daarvoor hebben we een mooie samenwerking met de Gemiva-SVG Groep.

Nieuws van De Brug

28
maart

Kindpakket Goeree-Overflakkee

Nieuws voor ouders uit Goeree-Overflakkee Ouders met een kleine beurs en (een) k...

29
november

Speculaasactie

In verband met de eventuele staking van enkele chauffeurs gaan de speculaaskoeke...

29
november

10 Weerbaarheidstrainingen op de Ark vanaf vandaag

Weerbaarheidstraining Vanuit de NPO gelden kunnen we 10 weken lang een weerbaarh...

18
november

Corona scenario 1 + Draaiboek Corona ZML de Ark - KoZa-groep

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen op de scholen van CSG De Waard...

11
november

Jaarverslag MR 2021-2022

Jaarverslag MR 2021/2022De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld on...

8
november

Café GEZIeN GO - Over opvoeden enzo...!

Beste ouders, verzorgers en collega's, Aan de hand van actuele thema's worden er...

7
november

Geldzorgen?

Het leven is de afgelopen periode duurder geworden. We hebben er allemaal last v...

5
juli

Zomerfeest - Morgen is het zover!

Morgen, 6 juli, is het zover: Het Zomerfeest! Het wordt gezellig druk. Wilt u re...