fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De kleine Kapitein

De collega's van De kleine Kapitein

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina

Klik op het pijltje rechts om de inhoud  te lezen

Groep 'De Kleine Kapitein' is de groep waar de jongste leerlingen in zitten. Op dit moment hebben wij 6 leerlingen. De jongste is 6 en de oudste is 9 jaar. De juffen zijn: Cindy, Jacqueline, Carlijn en Lieke. Onze zorgmedewerkers zijn: Vivian en Marjan.

Bij jonge kinderen wordt er vooral veel gewerkt aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid; twee belangrijke voorwaarden om tot verdere ontwikkeling te komen. Iedere klas werkt met hetzelfde dagritmepakket. Dit wil zeggen dat er van elke activiteit een picto ophangt, waardoor de leerlingen kunnen zien wat er die dag op het programma staat. Er zit ook een vast patroon in die volgorde. Zo weten ze waar ze aan toe zijn. In de kring leren de kinderen naar een (Bijbel)verhaal of naar klasgenootjes te luisteren of met elkaar liedjes te zingen.

Tijdens het werken aan tafel doen we allerlei dingen zoals: werken met ontwikkelingsmateriaal, rekenbegrippen oefenen, voorbereidend schrijven en handvaardigheid. Tijdens het knutselen wordt aandacht besteed aan de fijne motoriek door te tekenen, verven, prikken, kleien, plakken, knippen enz. Met alle kinderen wordt ook gelezen in onze groep. Dit kan zijn d.m.v. leesmethode 'Veilig Leren Lezen' of 'Leespraat'.

Als het kouder wordt moet de jas aan bij het buitenspelen. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om dit zelf te doen, indien nodig wordt er geholpen. Tijdens het buiten spelen wordt er gefietst, gestept, geschommeld, geklommen of in de zandbak gespeeld. Twee keer per week gaan we gymmen bij een vakleerkracht en eens per week doen we spelletjes in de gymzaal.

Tijdens spelontwikkeling en na het werken wordt er gewerkt met het planbord. Dit is een bord waar allerlei activiteiten en hoeken op staan. De kinderen kiezen zelf waar ze willen spelen door hun naamkaartje te hangen op een plekje waar nog plaats is. De kinderen leren zo om zelf keuzes te maken. Ze zien ook meteen of het spel van hun keuze nog beschikbaar is. 

Veiligheid en structuur zijn erg belangrijk voor onze kinderen. Als ze zich veilig voelen durven ze nieuwe uitdagingen aan en komen zo tot verdere ontwikkeling

De juffen van 'De kleine Kapitein' bestaan uit: leerkrachten, onderwijsassistenten en zorgmedewerkers.
Daarnaast hebben we ook een logopediste, juf Diana, die ons en de kinderen ondersteunende woordgebaren leert. Een aantal kinderen krijgt ook individuele logopedie.
Juf Barbara, de fysiotherapeute, geeft ons tips en adviezen v.w.b. de fijne en grove motoriek van kinderen (denk aan zithouding en schrijfmotorische tips). Ook geeft zij individuele begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben.

Met elkaar gaan we voor bijzonder goed speciaal onderwijs!

Wat is 'Leespraat'?

Een aantal kinderen leert bij ons lezen d.m.v. de methode 'Leespraat'. 'Leespraat' is een doorgaande lijn naar lezen en praten.
Het is primair een communicatieprogramma, waarbij praten en lezen zich gelijk op ontwikkelen. Het lezen ondersteunt en ontwikkelt het praten. Met een nadruk op de keuze van leeswoorden die uit de belevingswereld van het kind komen en functioneel zijn in de communicatie, kan vanaf het begin aan de uitspraak en het praten in zinnen gewerkt worden.
Kenmerkend voor 'Leespraat' is de doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd door alle schooljaren heen.
Het visuele leesprogramma - het direct herkennen van woorden, letters en woorddelen - vormt de basis voor het ontwikkelen van het praten en de auditieve vaardigheden. In het programma komen alle leesvaardigheden aan bod, maar in een andere volgorde dan in gewone leesmethodes op school. Het auditieve wordt voorafgegaan door het visuele, het globaal lezen gaat vooraf aan het analytisch lezen. 'Leespraat' biedt hierdoor een veilige weg naar lezen en praten voor kinderen die auditief zwak zijn en visueel sterk. Dit geldt voor veel kinderen met Downsyndroom, maar kan ook voorkomen bij andere kinderen met spraak-taalproblemen of ontwikkelingsachterstand.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het werken met Leespraat.    

14
maart

Speelmateriaal van Cheque Eilandkwis Ladies Circle!

Deze toppers hebben vorig jaar tijdens de Eilandkwis van Ladies Circle 45 Goeree...

30
november

Gezelligheid rondom Sinterklaas!

Onze school vult zich al volop met gezelligheid rondom Sinterklaas! Prachtig ver...

23
november

VSO naar Theatervoorstelling "Hermanosaurus Rex"

Vanmorgen zijn wij met met de leerlingen van het VSO met de bus naar Ooltgenspla...

13
april

Cheque gewonnen!

Deze toppers hebben op 18 maart tijdens de Eilandkwis van Ladies Circle 45 Goer...

4
april

Educatieve voorstelling Stibat "Batterijheld Henk"

Deze dag mochten we een leuke voorstelling zien van de theatershow "Batterijheld...

28
maart

Kindpakket Goeree-Overflakkee

Nieuws voor ouders uit Goeree-Overflakkee Ouders met een kleine beurs en (een) k...